AMED TV - Alg, halk arasında su yosunu olarak da bilinen, nemli ağaç gövdelerinden denizlere kadar çok çeşitli ortamlarda yaşayan canlılardır. Yeşil, kahverengi, kırmızı, mavi gibi çeşitli renklerde olabilen alg, balık ölümlerine ve su kirliliğine yol açabiliyor.

Türk astronotun uzay yolculuğu başlıyor Türk astronotun uzay yolculuğu başlıyor

Fazla azot ve fosfor gibi besin maddeleri, alglerin aşırı büyümesine ve çoğalmasına neden olarak alg yoğunluğunun artmasına yol açıyor. Son dönemde başta Marmara Denizi olmak üzeri algler görülmeye başlandı.

Alg nedir?

Alg, denizlerde ve diğer su kütlelerinde bulunan çeşitli fotosentetik organizmalardır. 

Algler, bitkiler gibi güneş ışığını enerjiye dönüştürerek kendi besinlerini üretirler. Bunlar su ekosistemlerinde önemli bir rol oynarlar, çünkü oksijen üretirler ve birçok deniz organizmasının temel gıda kaynağını oluştururlar. 

Denizlerde oluşan algler farklı boyutlarda ve türlerde olabilir. Genel olarak algler iki ana kategoriye ayrılır: mikroskobik (fitoplankton) ve makroskobik (deniz yosunları).

Mikroskobik Algler (Fitoplankton)

Fitoplankton, denizlerde ve okyanuslarda serbest yüzen mikroskobik alglerdir. Çeşitli türleri vardır ve genellikle suyun yüzeyine yakın yerlerde yaşarlar. Önemli fitoplankton türleri arasında diyatomlar, dinoflagellatlar ve mavi-yeşil algler (siyanobakteriler) bulunur. Fitoplankton, suyun yüzeyinde fotosentez yaparak oksijen üretir ve deniz besin zincirinin temelini oluşturur.

Makroskobik Algler (Deniz Yosunları)

Deniz yosunları, daha büyük ve sualtında gözle görülebilen alglerdir. Genellikle sahil bölgelerinde ve deniz tabanına tutunarak yaşarlar.

Alg patlaması nedir, nasıl olur?

Alg patlamaları, tatlı veya tuzlu su sistemlerinde alg popülasyonunda ani ve aşırı bir artışın meydana gelmesiyle oluşan bir olaydır. Bu durum, su kaynaklarının renk değiştirmesine ve çeşitli sorunlara yol açar.

Alg Patlamasının Nedenleri

Besin Maddelerinin Fazlalığı: Tarımda kullanılan gübreler ve kanalizasyon atıkları gibi kaynaklardan suya karışan nitratlar ve fosfatlar, alglerin hızlı büyümesini teşvik eder.

Sıcaklık Artışı: Sıcak su, alglerin büyümesi için elverişli bir ortam sağlar.

Güneş Işığı: Güneş ışığının artması, fotosentezi hızlandırarak alglerin çoğalmasını sağlar.

Durağan Su Koşulları: Akıntının olmadığı veya az olduğu durgun sular, alglerin birikmesini ve büyümesini kolaylaştırır.

Alg patlaması zararı var mı?

Alg patlaması sırasında su, yeşil, kahverengi veya kırmızı renge dönebilir. Özellikle dinoflagellatlar tarafından oluşturulan kırmızı gelgitler (red tide) dikkat çekicidir. 

Bazı alg türleri toksinler üretebilir. Bu toksinler, deniz canlılarını ve suyu kullanan insanları etkileyebilir.

Toksik algler tarafından üretilen maddeler, deniz ürünleri tüketen insanlarda çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. 

Balıkçılık ve turizm gibi sektörler, alg patlamalarından olumsuz etkilenebilir. Kötü kokular ve suyun rengindeki değişiklikler, turistleri uzaklaştırabilir ve balık stoklarının azalmasına yol açabilir.

Kaynak: Haber Merkezi