Meftun kelimesi genel anlamda, birinin bir kişiye veya bir şeye aşırı şekilde aşık olduğu durumları ifade etmek için kullanılır. Duygusal açıdan önemli bir yere sahip olan bu kelime daha çok yoğun duygular hissedildiğinde kullanılır.

Öte yandan Meftun kelimesi yerine “tutulmuş” da denilebilir. Bir kişinin güzelliğine, kişiliğine veya yeteneklerine tutulmuş bir kişi için kullanılabilir.

Tutkun, gönül vermiş ve vurgun anlamlarında kullanılabilen meftun kelimesinin kökeni Arapça’dan gelmektedir. Özellikle Osmanlı zamanında çok fazla kullanılan meftun kelimesi günümüzde hala popülerliğini koruyan bir kelimedir. Aşkı ve tutkuyu simgeleyen meftun kelimesi gündelik hayatta sıklıkla kullanılmaktadır.

Meftun Olmak Ne Demek?

Meftun ne demek diye araştıranlar, meftun olmak ne demek diye de arama yapabiliyor. Meftun olmak: aşık olmak, tutkun olmak ve hayran olmak gibi anlamlara gelebilmektedir.

Meftun olmak deyimi günlük hayatımızda pek fazla kullanılan bir terim değildir. Daha çok aşk ve şiir kitaplarında kullanılan bir deyimdir.

Meftunum Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Meftun ne demek açıklamaya çalıştığımız bu yazımızda, meftunum ne demek ve ne anlama gelir detaylandıralım.

Meftun kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Meftun kelimesi bir kişiye veya bir şeye duyulan büyük aşkı ifade etmektedir. Peki, meftunum ne demek? İşte, cevabı…

Meftun Ne Demek 5

Meftunum kelimesi,  genel olarak bir kişiye tutkunum veya aşığım anlamında kullanılan bir kelimedir. Genel olarak büyük aşk ve tutkuyu ifade etmektedir.

Örnek cümle: Ben sana meftunum. (Ben sana aşığım.)

Bir Bakışına Bin Meftun Ne Demek?

Osmanlı’dan gelen bir kelime olmasına rağmen günümüzde halen kullanılan bir kelimedir. Öyle ki şarkılarda bile geçmektedir. Ünlü sanatçı Mabel Matiz’in “Bir bakışına bin meftun” şarkı sözlerini bunu örnek olarak gösterebiliriz.

Meftun Ne Demek 4

Peki, nedir bu “Bir bakışına bin meftun” sözü? Gelin birlikte bakalım.

  • Meftun kelimesi aşk ve tutkuyu simgelemektedir demiştik. Bu bakımdan Bir bakışına bin meftun cümlesinde şöyle bir anlam çıkartılabilir:

Bir bakışına bin kişi hayran olur veya bir bakışına bin kişi aşık olur…

Manifesto Ne Demek? TDK Anlamı Ne?

Meftun Ne Demek - TDK

Meftun ne demek açıklamaya çalıştığımız bu yazıda, meftun ne demek TDK açısından da bakmak gerekir.

Türk Dil Kurumu meftun kelimesini, gönül vermiş ve tutulmuş olarak ifade etmektedir. Arapça kökenli olan meftun kelimesi büyük oranda aşk üzerine kullanılmaktadır.

Geçmiş yıllardan bugüne kadar olan köklü bir kelimedir. Bu kelime aşk temalı edebi eserlerde sıklıkla kullanılan bir kelimedir.

Meftun Ne Demek (3)

Meftun Ne Demek Osmanlıca

Meftun kelimesi Osmanlı döneminden günümüze kadar gelmiş olan bir kelimedir. Osmanlıdan gelen bir kelime olduğu için meftun ne demek Osmanlıca diye de aratılmaktadır. Bu bakımdan meftun kelimesinin Osmanlıca ne anlama geldiğini açıklamak gerekir.

Meftun kelimesi, Osmanlıcada fitne ve belaya tutulmuş olan aşık anlamına gelmektedir. Bu ifade genel olarak, körkütük aşık olmuş bir insanı tanımlamak için kullanılmaktaydı.

Sigma Nedir? Sigma Erkek Kime Denir, Sigma Kuralları Tam Liste! Sigma Nedir? Sigma Erkek Kime Denir, Sigma Kuralları Tam Liste!

Sihirlenmiş, büyülenmiş ve tutkun gibi anlamları da taşımaktadır. Burada kullanılan sihirlenmiş ve büyülenmiş gibi kelimeler, aşkı ifade etmektedir. Yani meftun kelimesi, aşkından büyülenmiş gibi ifadeler için kullanabilmektedir.

Sükut-u Meftun Ne Demek, Anlamı Ne?

Meftun ne demek diye araştıranlar sükut-u meftun ne demek diye de aratabiliyor. Özellikle okuduğunuz bir romanda karşınıza çıkabilecek olan sükut-u meftun ne demek açıkladık.

Sükut-u meftun Arapça kökenli bir deyimdir. Türkçe anlamı “sessizlik ona meftun” anlamına gelmektedir. Genellikle aşk ifadeleri için kullanılan bu deyişte, çeviri hatalarından dolayı yanlış anlamlar ortaya çıkabilmektedir.

Bu deyim büyük oranda aşkı tarif etmek için kullanılsa da bazen farklı anlamlar için de kullanılabilir. Bir konuda sessiz kalınması gerekiyorsa veya sessiz kalmanın birinin etkisinden dolayı olması gerekiyorsa bu gibi durumlarda kullanılabilir.

Meftun Ne Demek (2)

Ben Sana Meftunum Ne Demek?

Metfun kelimesi birçok cümle içinde kullanılan bir kelimedir. Bunlardan en çok kullanılan örneği, “Ben sana Meftunum” cümlesidir. Peki, ben sana meftunum ne demek, birlikte bakalım.

Meftun kelimesi aşk anlamında kullanılan bir kelimedir demiştik. Bu bakımdan, “Ben sana meftunum” cümlesinden iki anlam çıkmaktadır.

Ben sana tutkunum ve Ben sana aşığım anlamları çıkmaktadır. Ben sana meftunum yerine ben sana meftun oldum deyimi de kullanılabilir. Ben sana meftun oldum ne demek diye sorgulayabilirsiniz.

İçinde Meftun Kelimesi Geçen Cümleler

Meftun ne demek şeklinde arama motorlarında araştırma yapıldığını söylemiştik. Peki, bu kadar araştırılan bir konu hangi cümlelerde kullanır? İşte içide meftun kelimesi geçen cümleler:

  • Ben sana meftun oldum.
  • Tek bir lafına metfun olurum.
  • Bir bakışına Bin Meftun…
  • Şehriban'a hayran, meftun, mecnunca bağlı idim.
  • O kadar güzel ki, herkes ona meftun.

Editör: Esra Şahin